6/09/2014

FIERCIVE No.72 summer 2014


FIERCIVE 


No.72 
summer 2014
 
 Photo: Horikoshi Teru
Make up: Yousuke Toyoda
Hair: Hirotaka Okunuki
Stylist: Koji Oyamada
Model: Shohei Yamashita, 
Ozaki Sayoko, Marie, 
Ken Morita, illy, 
Lee Momoka, Taiki
Hirari Ikeda, 
Viviane Sheep


「9NINE」

 
大好きな皆さん!有り難う!!!!